Akty prawne

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 lutego 1997 r.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 lutego 1997 r.
 • Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków produkcji i wprowadzania do obrotu dietetycznych środków spożywczych z dnia 22 kwietnia 1971 r.
  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków produkcji i wprowadzania do obrotu dietetycznych środków spożywczych z dnia 22 kwietnia 1971 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia z dnia 17 stycznia 2003 r.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia z dnia 17 stycznia 2003 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie suplementów diety z dnia 19 grudnia 2002 r.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie suplementów diety z dnia 19 grudnia 2002 r.
 • Ustawa o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 października 2003 r.
  Ustawa o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 października 2003 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu pracy Rady do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia z dnia 15 lutego 2007 r.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu pracy Rady do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia z dnia 15 lutego 2007 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego z dnia 17 kwietnia 2007 r.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego z dnia 17 kwietnia 2007 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych realizujących zadania dotyczące programu monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne do oceny ryzyka z dnia 9 maja 2007 r.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych realizujących zadania dotyczące programu monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne do oceny ryzyka z dnia 9 maja 2007 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 29 maja 2007 r.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 29 maja 2007 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą z dnia 25 lipca 2007 r.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą z dnia 25 lipca 2007 r.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego z dnia 27 lipca 2007 r.
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego z dnia 27 lipca 2007 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania poziomów pozostałości pestycydów z dnia 17 października 2007 r.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania poziomów pozostałości pestycydów z dnia 17 października 2007 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością z dnia 15 stycz
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością z dnia 15 stycz
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne z dnia 27 lutego 2008 r.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne z dnia 27 lutego 2008 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności z dnia 4 września 2008 r.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności z dnia 4 września 2008 r.