Kalkulatory

Dietetyczne Kalkulatory - Kompendium Dietetyki

Kalkulatory umożliwiają analizę efektów diety, ocenę stanu Pacjenta: masy ciała (BMI), typu budowy (WHR), tkanek (YMCA), idealnej masy ciała (wzór Broca, wzór Tatonia), czy przemiany materii (PPM wzór Mifflina, wzór Harrisa-Benedicta, CPM, PAL) oraz ocenę żywności pod względem kwasowości i zasadowości produktów (PRAL) czy ładunku glikemicznego (ŁG).

Tabele

Dietetyczne Kalkulatory - Kompendium Dietetyki

Tabele tworzone są w oparciu o najnowsze opracowania obowiązujące w Polsce. Przestawiają normy zapotrzebowania wg: płci, wieku, stanu fizjologicznego i w odniesieniu do aktywności fizycznej danej osoby (PAL).

Słownik

Dietetyczny Słownik - Kompendium Dietetyki

Słownik zawiera definicje terminów związanych z szeroko pojętą dietetyką i żywieniem człowieka. Składa się on z terminów sprawiających szczególna trudność osobom związanym zawodowo z żywieniem człowieka, jak i ich Pacjentom.

Akty prawne

Akty prawne - Kompendium Dietetyki

Zbiór niezbędnych aktów prawnych dotyczących tematyki żywienia człowieka, polskich norm odnoszących się do produktów i suplementów diety oraz wykonywania zawodu dietetyka i specjalisty do spraw zdrowego żywienia.