Słownik terminów dietetycznych : Ż

 • Żelazo hemowe - Żelazo hemowe występuje w barwnikach krwi i...
  Więcej
 • Żywienie pozajelitowe - Żywienie pozajelitowe polega na podawaniu...
  Więcej
 • Żywność ekologiczna - Żywnością ekologiczną nazywamy produkty...
  Więcej
 • Żywność funkcjonalna - Żywność funkcjonalna to żywność...
  Więcej
 • Żywność genetycznie zmodyfikowana - Żywność genetycznie zmodyfikowana to...
  Więcej