Ok, zamknij

Kompendium

Laktoza

Laktoza jest disacharydem z galaktozy i glukozy występującym w mleku ssaków. Duża ilość ludzi, szczególnie w krajach wschodniej Azji, wykazuje ograniczoną zdolność do jego trawienia na skutek niedoboru enzymu laktazy. Podczas ogrzewania mleka z laktozy może powstać laktuloza.

Powrót do Słownika