Ok, zamknij

Kompendium

Nietolerancja laktozy

Nietolerancja laktozy: Jest upośledzeniem lub całkowitem brakiem możliwości trawienia cukru mlecznego wskutek wrodzoniej bądź nabytej niezdolności do wytwarzania enzymu laktazy.

Powrót do Słownika