Ok, zamknij

Kompendium

Całkowita przemiana materii

Całkowita przemiana materii (CPM) to całkowity wydatek energetyczny człowieka związany z jego prawidłowym funkcjonowaniem w środowisku i z pracą zawodową. Na CPM składają się: podstawowa przemiana materii (PPM) oraz przemiana podstawowa związana głównie z wykonywaniem różnych czynności.

Powrót do Słownika