Ok, zamknij

Kompendium

Data minimalnej trwałości

Datą minimalnej trwałości nazywamy datę, do której prawidłowo przechowywany środek spożywczy zachowuje swoje szczególne właściwości jakościowe i zdrowotne.

Powrót do Słownika