BADANIA LABORATORYJNE W PRAKTYCE DIETETYKA CZ. II


Po raz kolejny podkreślamy, jak ważna jest diagnostyka laboratoryjna w pracy dietetyka. W dzisiejszym artykule poznacie charakterystykę układu białokrwinkowego (leukocytarnego). W warunkach prawidłowych wyróżniamy 5 rodzajów krwinek białych: granulocyty obojętnochłonne – neutrofile, granulocyty kwasochłonne – eozynofile, granulocyty zasadochłonne – bazofile, monocyty oraz limfocyty.Krwinki białe, czyli leukocyty to zróżnicowana morfologicznie (czyli pod względem budowy) oraz funkcjonalnie populacja komórek. Ich główne zadanie to udział w reakcjach immunologicznych organizmu: chronią organizm przed bakteriami, wirusami i grzybami. Leukocyty są produkowane w tkance limfatycznej oraz w szpiku kostnym. 

WBC określa całkowitą liczbę krwinek białych. 

Normy: 4 -10 x109/l

Leukopenia, czyli zbyt mała ilość leukocytów, pojawia się w przypadku upośledzonego funkcjonowania szpiku kostnego. Leukocytoza, czyli nadmiar krwinek białych, może świadczyć o zakażeniu lub chorobach nowotworowych szpiku kostnego. 

Neutrofile – inaczej granulocyty obojętnochłonne. Potrafią one wykryć ognisko zapalne lub mikroorganizm i migrować w jego kierunku (chemotaksja). Są zdolne do fagocytozy, czyli wchłonięcia drobnoustroju. 

Normy: 1 800 – 8000/ul (60-70%)

Zmniejszona ilość granulocytów obojętnochłonnych może być wynikiem zakażenia wirusowego, chemioterapii lub radioterapii, a także wystąpić w przypadku stosowania niektórych leków. Przekroczone normy neutrofilii są spotykane w ostrych zakażeniach bakteryjnych i pasożytniczych oraz w przypadku białek szpikowych, dny moczanowej czy cukrzycowej kwasicy ketonowej. 

Eozynofile – to granulocyty kwasochłonne. Specjalizują się w walce z pasożytami oraz biorą udział w patomechanizmie alergii. Podobnie jak neutrofile, mają zdolność do chemotaksji i fagocytozy. 

Normy: 50-400/ul (2-4%) 

Zwiększona liczba eozynofili (eozynofilia) występuje w alergii, zakażeniach pasożytniczych lub w przebiegu chorób nowotworowych. Eozynopenia, czyli zmniejszona liczba granulocytów kwasochłonnych, występuje w nadczynności nadnerczy lub w przebiegu przyjmowania glikokortykosteroidów. 

Bazofile – inaczej granulocyty zasadochłonne. Biorą udział w reakcjach alergicznych z udziałem przeciwciał IgE. W swoich ziarnistościach zawierają histaminę.

Normy: 0-300/ul (0-1%)

Bazopenia jest trudna do wychwycenia, może wystąpić po sterydach czy po napromieniowaniu RTG. Zwiększoną liczbę bazofili obserwuje się w chorobach hematologicznych (np. przewlekła białaczka szpikowa, czerwienica prawdziwa). 

Limfocyty – to leukocyty zawierające pojedyncze jądro komórkowe. Ich zadanie to produkcja przeciwciał i cytokin w przebiegu odpowiedzi immunologicznej. Wyróżnia się:

  • limfocyty B produkujące przeciwciała IgA, IgD, IgE, IgG, IgM;
  • limfocyty T biorące udział w odpowiedzi komórkowej, bezpośrednio zabijają komórki;
  • Komórki NK o właściwościach cytotoksycznych. 

Normy: 1000-5000/ul (20-45%)

Limfocytopenia (czyli mała ilość limfocytów) występuje w przebiegu chemioterapii, białaczek, zakażenia wirusem HIV lub w posocznicy. Limfocytozę, czyli wartości limfocytów ponad normę, obserwuje się w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych. 

Monocyty to duże komórki, które ulegają transformacji do makrofagów. Makrofagi mają zdolność do fagocytozy dużych elementów i biorą udział w rozkładzie erytrocytów. 

Normy: 30-800/ul (4-8%) 

Zakres monocytów ponad normę może wystąpić w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, chorobach układowych tkanki łącznej czyli kolagenozach, nieswoistych zapaleniach jelit czy w ostrych i przewlekłych białaczkach.

 

Podsumowując, podwyższone wartości parametrów układu leukocytarnego mogą świadczyć o przebytym lub aktualnym stanie zapalnym, a także o zakażeniach bakteryjnych, pasożytniczych czy wirusowych. Są też bardzo istotne w celu monitorowania chorób rozrostowych szpiku kostnego. 

 

foto freepik.com

Copyright 2024 Dietetykpro - wszelkie prawa zastrzeżone

Code & Design by

Strona wykorzystuje cookie

Strona dietetykpro.pl korzysta z ciasteczek w celu realizacji usług oraz dopasowania komunikacji do zainteresowań użytkownika. Korzystając z niej akceptujesz Politykę Prywatności