Ok, zamknij

Kompendium

Fosfolipidy

Fosfolipidy są estrami glicerolu lub sfingozyny z kwasem fosforowym i kwasami tłuszczowymi. Kwas fosforowy łączy się przez grupy OH z alkoholem (glicerolem lub sfingozyną) i komponentną azotową: choliną, kolaminą, seryną. Fosfolipidy różnią sie nie tylko substancją azotową, lecz także rodzajem kwasów tłuszczowych.

Powrót do Słownika