Ok, zamknij

Kompendium

Impendacja bioelektryczna

Impendacja bioelektryczna jest prostą metodą określania całkowitej zawartości tłuszczu w ciele na podstawie pomiaru oporności elektrycznej (im większa zawartość tłuszczu tym większa oporność elektryczna).

Powrót do Słownika