Ok, zamknij

Kompendium

Jednonasycone kwasy tłuszczowe

Jednonienasycone kwasy tłuszczowe są grupą alifatycznych, jednokarboksylowych kwasów o różnej długości łańcucha węglowego, mająca jedno wiązanie podwójne. Dominującym, jednonienasyconym kwasem tłuszczowym w diecie jest kwas cis-oleinowy, przy czym szczególnie bogatym jego żródłem jest oliwa z oliwek

Powrót do Słownika