Ok, zamknij

Kompendium

Światowa Organizacja Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO - World Health Organization): Organizacja działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, mająca swoją siedzibę w Genewie oraz liczne biura regionalne na całym świecie. Głównym celem Światowej Organizacji Zdrowia jest osiągnięcie przez wszystkie narody możliwie najlepszego stanu zdrowia, m.in. poprzez tworzenie norm w zakresie żywności i żywienia oraz likwidację lub ograniczenie występowania chorób epidemicznych i endemicznych.

Powrót do Słownika