Ok, zamknij

Kompendium

Dysgeuzja

Dysgeuzja to zaburzenie w funkcjonowaniu zmysłu smaku, przejawiające się m.in. jakościowym spaczeniem odczuwania smaku i występowaniem obcych posmaków.

Powrót do Słownika