Ok, zamknij

Kompendium

Choroba Creutzfeldta-Jakoba
-

Gąbczaste zwyrodnienie mózgu występujące sporadycznie u ludzi, które jest kojarzone z pojawieniem się prionów. Prawdopodobną przyczyną jest spożywanie mięsa bydła zakażonego chorobą szalonych krów. Choroba ta może prowadzić nawet do śmierci.

Czytaj więcej
Choroba Duhringa
-

Choroba Duhringa jest przewlekłą, wielopostaciową morfologicznie ze skłonnościami do nawrotów chorobą skóry. Objawia się ona występowaniem rumieni, a następnie pęcherzyków, którym towarzyszy świąd.

Czytaj więcej
Choroba Kashin-Becka
-

Choroba Kashin-Becka jest chorobą układu kostno-stawowego, w której dochodzi do obumierania tkanki chrzęstnej. Często spotyka się ją na obszarach, w których występują niedobory selenu w glebie.

Czytaj więcej
Choroba Leśniowskiego-Crohna
-

Choroba Leśniowskiego-Crohna to niespecyficzna ziarnica naciekająca ścianę jelita, której konsekwencją jest jego zgrubienie i zwężenie światła. Prowadzi to do perforacji i tworzenia przetok. Najczęstszymi objawami choroby są długotrwałe biegunki oraz bóle w jamie brzusznej.

Czytaj więcej
Choroba szalonych krów
-

Choroba szalonych krów (inaczej gąbczasta encefalopatia bydła - BSE): Zakaźna choroba bydła, której przyczyną są cząsteczki samoreplikującego się białka zwane prionami. Choroba wywołuje zmiany neurodegeneracyjne w mózgu objawiające się charakterystycznymi zaburzeniami w zachowaniu zwierząt.

Czytaj więcej
Choroba Whipplea
-

Choroba Whipplea to przewlekłe zapalenie jelita cienkiego przebiegające z zaburzeniami trawienia i wchłaniania oraz biegunką. Do tych objawów może się dołączać niedokrwistość oraz zapalenie wsierdzia lub opłucnej. W leczeniu stosuje się dietę łatwą to trawienia oraz kurację pitną.

Czytaj więcej
Choroby cywilizacyjne
-

Choroby cywilizacyjne to termin określający choroby niezakaźne dietozależne lub zwyrodnieniowe, odpowiedzialne za największą liczbę zgonów, przypadków inwalidztwa i innych zaburzeń zdrowia na skalę masową. Geneza tego terminu nie wywodzi się z nauk medycznych.

Czytaj więcej
Choroby dietozależne
-

Chorobami dietozależnymi nazywamy jednostki chorobowe pośrednio związane z niedoborowym, nadmiernym lub wadliwym odżywianiem.

Czytaj więcej
Choroby odzwierzęce
-

Choroby odzwierzęce to choroby zakaźne zwierząt, które mogą być przenoszone do organizmu ludzkiego po spożyciu mięsa lub innych produktów zwierzęcych pochodzących z zarażonych zwierząt. Do chorób tych należą m.in. gruźlica bydła, bruceloza, tularemia i niektóre salmonellozy.

Czytaj więcej
Choroby pasożytnicze
-

Choroby pasożytnicze są chorobami wywoływanymi przez pasożyty występujące np. u zwierząt rzeźnych, które poprzez drogę konsumpcji lub w inny sposób znalazły się w organizmie ludzkim.

Czytaj więcej
Codex Alimentarius
-

Codex Alimentarius (Kodeks Żywnościowy ) to zbiór wymagań związanych z jakością żywności, opracowywany i wydawany pod egidą Komisji FAO/WHO ds. Światowego Kodeksu Żywnościowego. Zawiera on m.in. zalecenia dotyczące znakowania żywności oraz standardy dla poszczególnych środków spożywczych.

Czytaj więcej
Cukrzyca
-

Cukrzyca jest chorobą metaboliczną objawiającą się zaburzeniami regulacji poziomu glukozy we krwii i jej wykorzystywania przez tkanki. Może być spowodowana niedostatkiem insuliny lub odpornością tkanek na jej działanie. Cukrzyca wymaga utrzymywania diety, w której ogranicza się podaż węglowodanów i równomiernie rozkłada się je na większą liczbę posiłków. Jest chorobą dziedziczną lub dziedziczna może być podatność na nią.

Czytaj więcej
Data minimalnej trwałości
-

Datą minimalnej trwałości nazywamy datę, do której prawidłowo przechowywany środek spożywczy zachowuje swoje szczególne właściwości jakościowe i zdrowotne.

Czytaj więcej
Data ważności
-

Data ważności jest to data, po przekroczeniu której produkt nie powinien być spożywany. Uwarunkowuje ją data produkcji oraz okres trwałości danego produktu spożywczego. Producent powinien określić ją i umieścić na opakowaniu.

Czytaj więcej
Defekacja
-

Defekacją nazywa się ruch jelit powodujący wydalanie resztek niestrawionego pokarmu.

Czytaj więcej
Dieta
-

Dieta: Ogólne pojęcie oznaczające codzienne pożywienie jednostki bądź całej populacji. Wyróżnia się wiele terminów szczegółowych definiowanych oddzielnie, w których słowo dieta występuje w połączeniu z określonym przymiotnikiem.

Czytaj więcej
Dieta alternatywna
-

Dieta alternatywna to sposób żywienia charakteryzujący się świadomą rezygnacją ze stosowania niektórych rodzajów pokarmów lub sposobów obróbki przed spożyciem.

Czytaj więcej
Dieta bezglutenowa
-

Dieta bezglutenowa jest dietą stosowaną przez chorych nadwrażliwych na gliadynę, z której eliminuje się przetwory z pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa. Do tej diety produkowane są specjalne przetwory i pieczywo na bazie kukurydzy, ryżu i gryki.

Czytaj więcej
Dieta lecznicza
-

Mianem diety leczniczej określamy każdą dietą spełniającą funkcję leczniczą, w której z przyczyn zdrowotnych dokonano celowych modyfikacji pod względem podaży jednego bądź kilku składników odżywczych pod względem konsystencji, eliminując z jadłospisów określone produkty i techniki kulinarne.

Czytaj więcej
Dieta makrobiotyczna
-

Dieta makrobiotyczna jest dietą, której podstawą jest zakaz spożywania mięsa, jaj, i przetworów mlecznych, a z produktów białkowych dopuszcza się owoce morza. Cechą główną tej diety jest niska zawartość tłuszczu, a duża węglowodanów złożonych.

Czytaj więcej