Ok, zamknij

Kalkulator - Całkowita Przemiana Materii (CPM)

wzór

Wzór:

Całkowita Przemiana Materii (CPM) = PPM x współczynnik aktywności fizycznej PAL

ikona formularza

Formularz:

Wzór na PPM

Płeć

Uzupełnij dane

kg

Uzupełnij dane

cm

Uzupełnij dane

Aktywność
(PAL)

ikona szczegóły
Szczegóły:

Kalkulator całkowitej przemiany materii pomoże dokładnie obliczyć zapotrzebowanie kaloryczne pacjenta.

Całkowitą przemianę materii nazywamy sumę dobowych wydatków energetycznych związanych z metabolizmem podstawowym, niezbędnym do utrzymanaia podstawowych funkcji życiowych (PPM) i aktywnością fizyczną (współczynnikiem PAL z ang. physical activity level). PAL uwzględnia aktywność związaną z uprawianiem sportu oraz tą polegającą na wykonywaniu codziennych obowiązków. CPM odpowiada całkowitemu zapotrzebowaniu na energię w ciągu dnia, wyrażona w kilokaloriach.