KALKULATOR: NALEŻNA MASA CIAŁA - WZÓR BROCA

Spośród wszystkich wzorów do ustalania prawidłowej masy ciała, najprostszym jest wzór Broca.

Broca założył, że idealna waga człowieka to wzrost w cm - 100. Wzór ten został na przestrzeni lat udoskonalony przez dietetyków. Wynik wyliczony wzorem Broca powinien zostać zmniejszony o 10% w przypadku młodych kobiet natomiast o 5% w przypadku młodych mężczyzn.

Wzór :

Należna masa ciała = wzrost [cm] - 100

Formularz :

 
 
  cm